lt

Metodinės konsultacijos

Biblioteka yra 5-ių Alytaus apskrities ir 8-ių Vilniaus apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų metodikos centras, teikia profesinę pagalbą (konsultavimas, mokymai, tyrimai ir analizės), bendradarbiauja su Vilniaus regiono bibliotekomis ir jų filialais, dalijantis informacijos ištekliais, organizuojant ir įgyvendinant bendrus projektus bei renginius.

 

Tema Specialistas Kontaktai
Regiono bibliotekų politika, vadyba, administravimas Metodinio centro vadovas Petras Zurlys

Tel. +37069880242

El. p. [email protected]

Projektinės veiklos organizavimo klausimai: projektinės veiklos dokumentų valdymas, komunikacija su užsienio partneriais

Vyriausioji metodininkė projektams Ieva Pranckūnaitė

Tel. 852616727

El. p. [email protected]

Komunikacijos klausimai: interneto svetainė, socialiniai tinklai, pranešimai spaudai, bendravimas su žiniasklaida, vidinė komunikacija Vyriausioji metodininkė komunikacijai Donata Baniūnienė 

Tel. 852107019

El. p. [email protected]

Regiono bibliotekų statistikos, kvalifikacijos kėlimo ir mokymų organizavimas

Vyriausioji metodininkė edukacijai Audrutė Sadeckienė  

 

Tel. 852111328

El. p. [email protected]

Bibliotekų veiklos tyrimo, organizavimo, administravimo ir valdymo klausimai:  bibliotekų veiklos analizė ir vertinimas, metodikos taikymas, ataskaitų rengimas, tyrimo medžiagos viešinimas Vyriausioji metodininkė Greta Bacevičiūtė 

 Tel. 852616727

 El. p. [email protected]

Asmens duomenų apsaugos klausimai

Vyr. metodininko padėjėja – asmens duomenų apsaugos pareigūnė Neda Palubinskaitė  

Tel. 852111336

El. p. [email protected]

 

Universalioji dešimtainė klasifikacija, jos taikymas, naujienos; Kultūros paveldo, senų, retų, vertingų dokumentų fondų sudarymas ir tvarkymas; LIBIO fondų posistemės ir darbas su jomis; Dokumentų šifravimas ir autošifravimas; Dokumentų vertė

Informacinių išteklių centro vadovė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė 

Tel. 852107040

El. p. [email protected]

Informacinių išteklių fondo apskaita; Komplektavimas

Vyriausioji bibliotekininkė komplektavimui ir apskaitai Reda Steniulienė 

Tel. 852621771

El. p. [email protected]

Antrinės atranka (dokumentų nurašymas) Vyresnioji bibliotekininkė fondo atrankai Audronė Bražiūnienė 

Tel. 852621771

El. p. [email protected]

Bibliografinio aprašo kūrimas, katalogavimas, dalykinimas Vyriausioji bibliotekininkė metaduomenų kūrimui Marytė Laurinavičienė 

Tel. 852621143

El. p. [email protected]

Dokumentų skaitmeninimas Vyriausioji bibliotekininkė Tatjana Grigorčenkienė 

Tel. 852621143

El. p. [email protected]

 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymų programa, tęstinio skaitmeninio raštingumo ugdymas bibliotekose

Vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė

Daiva Kiminaitė

Tel. 852107006

El. [email protected]

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimas, dokumentų skolinimas ir rezervavimas Vyriausioji bibliotekininkė Lina Vidrinskienė

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Edukacinės veiklos bibliotekoje, skaitymo skatinimas, fondo aktualinimas 

 Vyriausioji bibliotekininkė Odeta Maziliauskienė

Tel. 852616763

El. p. [email protected]

Skaitytojų registracijos ir aptarnavimo duomenų apskaita, LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės administravimas Vyriausioji bibliotekininkė Karolina Šutova

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Kraštotyros darbas  

Vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė

Vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė

Bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė

Tel. 852622121

El.p. [email protected][email protected]

Kūrybinių edukacijų vedimas, knygų (ir kitų leidinių) parodų meninis apipavidalinimas ir kiti vizualiniai sprendimai bibliotekos erdvėse Dailininkė Kristina Karvelytė

Tel. 852619809

El. p. [email protected]

Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Skaitymo festivalis
Bibliotekos rekonstrukcija
Epaveldas
Bibliotekos pažangai 2
Interaktyvi biblioteka