Esė apie 12 pasaulio rašytojų

Esė apie 12 pasaulio rašytojų

Lietuvos ir Austrijos draugijos narė, rašytoja Loreta Jastramskienė apie savo ketvirtosios knygos „Bilietas į Grįžulo Ratus“ kūrybą kalbėjo literatūros vakare, suruoštame Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje gegužės 15 dieną.

Jos sukurtų 12 esė herojai - autorės pasirinkti rašytojai gyvena jos atmintyje, stipriai emociškai veikia ir inspiruoja jos šiandieninę kūrybos sampratą. Tai novelės apie tris lietuvius – Kristijoną Donelaitį, Oskarą Milašių, Antaną Šileiką (Kanada), tris prancūzus – Jeaną-Jacques‘ą Rousseau, Guy de Maupassant‘ą, Charles‘į Boudalaire‘ą, vokietį Erichą Marią Remarque‘ą, švedą Dagą Solstadą, amerikietį Samuelį Shemą, estę Imbi Paju ir du austrus -  Stefaną Zweigą ir Marleną Haushofer. Knygos autorė šiltai kalbėjo apie šių rašytojų kūrybos reikšmę šiuolaikiniam žmogui, apie jų literatūros estetikos bendrumus ir įvairovę, savo žodžius lydėjo demonstruodama vaizdus, susijusius su minėtų autorių gyvenimu.

Vakaro metu klausėmės L. Jastramskienės esė „Paskutinės moters vienatvė“ (apie M. Haushofer), kurios tekstą ir nuotaiką perteikė skaitovė Kristina Valentonienė.

Vakaro dalyviai šiltai sutiko naująją L. Jastramskienės knygą, apdovanojo autorę ir jos skaitovę pavasario gėlėmis.

Knygos pabaigoje randame šiuos atsiliepimus:

Arvydas Vidžiūnas, humanitarinių mokslų daktaras: „Tai autorė su neišsitrynusia istorine atmintimi“.

Rima Pociūtė, literatūrologė: „ Šios rašytojos tekstai yra gana provokuojantys, jai pavyksta sukurti naujumo, keistumo efektą – vadinasi, ir psichologinių atradimų prielaidas“.

Tikrai verta įsigyti „Bilietą į Grįžulo Ratus“, norint autorės akimis pažvelgti į pasaulio europietiškosios literatūros panoramą.

 

Petras Kunca

Dalia Latvelienė - nuotraukos

epaveldas
ibiblioteka
Knygos per penkiTV
Lietuvos ir Austrijos draugija
Austrų skaityklos