Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Historia

Biblioteka Publiczna Powiatu Wileńskiego im. A. Mickiewicza dąży do zajęcia pozycji lidera komunikacji kulturalnej w regionie wileńskim.

Biblioteka znajduje się w samym centrum stolicy, w byłym pałacu Zienkowiczów-Tyszkiewiczów, którego historia sięga XV-XVI wieku. Biblioteka, założona w 1950 r., jest bardzo popularna wśród wilnian i tymczasowych mieszkańców Wilna. W bibliotece zgromadzono prawie 500 tys. książek z różnych dziedzin nauki, periodyków, publikacji muzycznych, filmów, map, nut oraz wydań literatury pięknej w wielu językach świata. Corocznie bibliotekę odwiedza około 200 tys. czytelników, którzy wypożyczają około 400 tys. egz. różnych publikacji.

W 1955 r. bibliotece nadano imię Adama Mickiewicza, upamiętniając takim sposobem 100 rocznicę śmierci poety epoki romantyzmu.  Od tego czasu działalność biblioteki jest związana z osobowością tego poety, upamiętnieniem jego życia i twórczości, także rozpowszechnianiem wiedzy o poecie.  Na Mickiewiczanę składa się ponad 1000 publikacji w języku polskim, litewskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim.  Duża część tych publikacji to twórczość poety. Gromadzona jest tu literatura o A. Mickiewiczu: wspomnienia, biografie, krytyka literacka o jego twórczości. Biblioteka gromadzi również kolekcję dzieł sztuki, związanej z Adamem Mickiewiczem. Są to prace malarskie, graficzne, rzeźbiarskie.

W 1994 r. została założona czytelnia literatury austriackiej, w której można znaleźć informację o Austrii, Szwajcarii i  Księstwie Lichtenstein. To jest jedyny na Litwie zbiór publikacji, na który składa się około 8 tys. egz., bardzo starannie i rzetelnie dobranych, stanowiących wyjątkową okazję do poznania historii tego kraju, jego teraźniejszości, nowoczesności, a także wyjątkowego podłoża jego kultury i literatury. Stale odnawiany zbiór może służyć pomocą w doskonaleniu umiejętności języka niemieckiego, podczas pisania referatów, prac rocznych, licencjackich czy magisterskich.