Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ERASMUS+ projektas kraštotyros sklaidai

ERASMUS+ projektas kraštotyros sklaidai

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka kartu su partneriais iš Švedijos, Danijos, Estijos ir Slovėnijos įgyvendina Erasmus+ projektą „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“Projekto tikslas  susipažinti su nacionaliniu ir kitų šalių kultūros paveldu, pasakoti ir dalintis istorijomis, kurios apjungia įvairias kultūros ir mokymosi visą gyvenimą sritis.

Projekto partnerių teigimu, kiekviena biblioteka turi unikalią patirtį dirbant su kraštotyra bei gali ją pristatyti, pasitelkiant tiek tradicines, tiek inovatyvias komunikacijos formas: kuriamos virtualios parodos, organizuojamos pažintinės ekskursijos, kuriamos duomenų bazės ir interneto svetainės, kuriose kiekvienas norintis gali dalintis gimtojo krašto istorijų fragmentais. Bibliotekų lankytojai įtraukiami į kūrybines dirbtuves ir edukacinius užsiėmimus, o bendradarbiaujant su muziejais, archyvais bei kitomis kultūros institucijomis rengiamos mokymo(si) programos

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti ir tobulinami 3 intelektiniai produktai: interneto svetainė „Bičių korys“ skirta bendruomenių kraštotyros informacijos sklaidai.  Tai tarsi duomenų rinkinys arba „korys“, į kurį savo „medų“ – prisiminimus, pasakojimus, vaizdinę medžiagą – gali atnešti kiekvienas, besirūpinantis savo šalies ar regiono paveldo išsaugojimu ir populiarinimu. Taip pat ruošiama jungtinė projekte dalyvaujančių bibliotekų metodinė medžiaga-gairės, skirtos kraštotyrininkams profesionalams, kurie dirba su bendruomenių įtraukimu į šią veiklą (Danija).  

Trečiasis projekto rezultatas – bendras projektų partnerių tyrimas „Libraries for communities“, siejamas su kraštotyros aktualizavimu bibliotekose. Studijoje siekiama atskleisti, kodėl kultūros paveldo tema yra reikšminga suaugusiųjų švietime ir kaip ji gali pasitarnauti telkiant vietos bendruomenę. Antroji tyrimo dalis – praktiniai darbo kraštotyros srityje pavyzdžiai bibliotekose. Joje bus atkleidžiamos projekto partnerių bibliotekų patirtys, iniciatyvų ir skirtingoms visuomenės grupėms organizuojamų renginių bei paslaugų pristatymai, kuriuos papildys nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Norintiems sužinoti daugiau apie bibliotekų vaidmenį telkiant bendruomenes – nuorodos į suaugusiųjų švietėjams ir bibliotekininkams naudingus informacinius šaltinius bei intelektinius produktus (tyrimo medžiaga rengiama anglų kalba bei nacionalinėmis projekto partnerių kalbomis: lietuvių, estų, danų, švedų ir slovėnų).

Įgyvendinant tarptautinį projektą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka atlieka tyrimą apie kraštotyrinę veiklą Vilniaus ir Alytaus apskričių viešosiose bibliotekose. Regiono bibliotekų atstovai kviečiami atsakyti į nedidelę apklausą, dalintis patirtimi bei apibūdinti kraštotyrines veiklas, kurios padeda burti vietos bendruomenę ar kitaip aktyviai įtraukia suaugusiųjų auditoriją.

Pateikti iniciatyvų pavyzdžiai taps metodinėmis rekomendacijos kitoms bibliotekoms, kultūros ir švietimo organizacijoms, pradedančioms arba tobulinančioms veiklas kraštotyros srityje, užtikrinančioms mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

     

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba