Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Tyrimai ir analizės

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimas paslaugomis 2023 m.
Vilniaus regiono mokyklų bibliotekininkų profesinio tobulėjimo galimybės
Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų 2023 m. kvalifikacijos kėlimo poreikis
Vilniaus regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų užsienio kalbų įgūdžiai ir tobulinimosi neformaliojo švietimo srityje poreikis
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimas paslaugomis 2021 m.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos teikiamų skaitmeninimo paslaugų poreikis ir pasitenkinimas jomis 2020 m.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimas paslaugomis 2019 m.
Vilniaus regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas
Vilniaus regiono mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas
Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Alytaus ir Vilniaus apskričių viešosiose bibliotekose
Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslo (tiriamoji) veikla 2010–2015 metais
Tyrimas „Inovatyvių produktų ir paslaugų, skirtų bibliotekų veiklai tobulinti ir vartotojams pritraukti, sukūrimas“
Projekto „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ poveikio vertinimas
Elektroninės paslaugos Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose
Kraštotyros informacijos poreikis bei panaudojimo perspektyvos Alytaus ir Vilniaus apskrityse
Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos veiklos vertinimas ir reitingavimas vadovaujantis BIX (Bibliotheksindex) metodika
Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros strategijas
BIX (Bibliotheksindex) metodikos tinkamumas vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą
Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba