Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Seminaras „Prenumeruojamų DB efektyvus administravimas: aktualijos, pasiekimai, iššūkiai“

Programos pavadinimas

Seminaras „Prenumeruojamų DB efektyvus administravimas: aktualijos, pasiekimai, iššūkiai“

Programos autoriai

Vyriausioji informacinio raštingumo koordinatorė Daiva Kiminaitė

Programos tikslas

Siekti, kad Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų (toliau – SVB) aptarnaujamos bendruomenės, naudodamosi prenumeruojamomis lietuviškosiomis ir užsienio duomenų bazėmis (toliau – DB), gautų kuo profesionalesnes ir kokybiškesnes SVB darbuotojų paslaugas.

Programos uždaviniai

  1. Tobulinti Vilniaus regiono SVB DB administravimą gerinant DB administratorių žinias, įgūdžius ir kompetencijas DB administravimo klausimais.
  2. Išanalizuoti 2022 m. pirmųjų ketvirčių DB panaudos statistiką skirtingose SVB siekiant rasti situacijos gerinimo SVB, vangiai naudojančiose DB, idėjas ir sprendimus.
  3. Detaliai aptarti DB viešinimo SVB būdus, komunikacijos kanalus siekiant didinti DB matomumą ir žinomumą aptarnaujamose bendruomenėse.
  4. Išsiaiškinti SVB DB administratorių kvalifikacijos kėlimo poreikius, supažindinti su dabartiniu metu siūloma mokymų įvairove. 
 

Publikuota Regiono tinklalapyje:

https://amb.lt/regionas/data/public/uploads/2022/11/prenumeruojamu-db-efektyvus-administravimas-aktualijos-pasiekimai-issukiai.pdf

Programos trukmė

4 ak. val.

Programa parengta

2022 m.

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Trakų viešoji biblioteka
Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Biblioteka visiems
Bendruomenių kraštotyra
Lietuvos bibliotekininkų draugija
Vilnijos vartai
Dainavos kraštas
Lietuvos kultūros taryba