Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Taisyklės

Registracija
 • Bibliotekos paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos ir organizacijos.
 • Skaitytojas registruojamas pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra nuotrauka, asmens kodas ir parašas bei užpildžius bibliotekos darbuotojo pateiktą registracijos formą. 
Skaitytojo pažymėjimas
 • Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę skaityti leidinius vietoje arba juos skolintis į namus bei naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis.
 • Skaitytojo pažymėjimas galioja visose LIBIS tinklo bibliotekose, jose užsiregistravus. Asmuo, turintis vieningą LIBIS bibliotekos skaitytojo pažymėjimą, bibliotekoje registruojamas be papildomo mokesčio.
 • Praradus skaitytojo pažymėjimą apie tai reikia pranešti registracijai telefonu +370 5 261 0774 arba el. paštu: [email protected]. Vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu. 
 • Negalima:
  - Perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
  - Naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu;
  - Naudotis dviem ar daugiau vieningų LIBIS bibliotekų skaitytojo pažymėjimų.
 • Kiekvienais kalendoriniais metais reikia perrsiregistruoti.
Negrąžinti leidiniai
 • Skaitytojas, laiku negrąžinęs pasiskolinto leidinio arba nepratęsęs jo grąžinimo termino, pagal nustatytus įkainius moka baudą (delspinigius). Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos pasibaigus nustatytam grąžinimo terminui.
 • Baudos dydis priklauso nuo pavėluotai grąžinamų leidinių kiekio ir uždelstų kalendorinių dienų skaičiaus.
 • Sumokėti baudą galima bibliotekoje esančiame pinigų terminale, atsiskaitant mokestiniu pavedimu arba el.bankininkyste.
 • Vartotojas, kuriam teisėtai priskaičiuotų delspinigių suma siekia 10 eurų, praranda teisę skolintis bibliotekos dokumentus į namus ir pratęsti dokumentų grąžinimo terminą. Šią teisę jis vėl įgyja, kai sumoka delspinigius.
Asmens duomenys
 • Asmens duomenys Bibliotekoje renkami teisės aktų nustatyta tvarka juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų. Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje taisyklėmis.

Biblioteka, aptarnaudama vartotojus ir lankytojus vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šios bibliotekos Taisyklėmis. 

Naudojimosi biblioteka taisyklės – čia.
Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas