Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bibliotekos istorija

Bibliotekos istorija ir vadovas po ją:

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įsikūrusi buvusiuose Juozapo ir Sofijos Tiškevičių rūmuose, menančiuose gilią istoriją. Pirmosios autentiškos žinios apie bibliotekos pastatą išlikusios XVII a. pirkimo - pardavimo akte. Tačiau manoma, kad namas galėjo būti pastatytas dar XVI a. antroje pusėje, o XVII a. pabaigoje jau buvo restauruotas. Iš minėtojo dokumento aiškėja, kad namas tuo metu jau perėjo į ketvirtojo savininko rankas. Pastatas priklausęs Vilniaus pranciškonams, nuo 1779 metų priklausė Lietuvos armijos generolui Jeronimui Zenkovičiui, kuris 1792 m. paliko rūmus savo broliui Vilniaus katedros kanauninkui Ignui Zenkovičiui. Per penkiasdešimt XVIII a. metų (1741-1791) namas turėjo net trylika šeimininkų. XVIII a. pastatas buvo perstatinėjamas, iš esmės remontuotas, pristatyti nauji korpusai. Ir to meto archyviniuose dokumentuose jis jau vadinamas rūmais. Pastatas buvo perstatinėjamas bei remontuojamas ir vėlesniais laikais. XIX amžiuje pastatas priklausė Tiškevičių giminei.

Labai marga šio namo XX a. pradžios istorija. Čia buvo įsikūrusios įvairiausios įstaigos, parduotuvės, kontoros, gyvenamieji butai. Iš 1908 m. Šatrijos Raganos rašyto laiško sužinome, kad rašytoja gyveno viename iš šiame name nuomotų butų. 1923 m. valdą iš Tiškevičių įsigijo Vilniaus prekybos bankas. Antrojo pasaulinio karo metais pastatas nenukentėjo. Nuo 1950-ųjų metų prasideda bibliotekos istorija.

1950 m. rudenį įsteigta ir pradėjo veikti Vilniaus sritinė biblioteka. Ji laikinai prisiglaudė 20 kv. m. tuometinio Vilniaus srities kultūros-švietimo įstaigų komiteto Tarybos patalpose (dabar Rašytojų g. 40). Pradėtas formuoti bibliotekos personalas. Spalio mėn. bibliotekoje dirbo jau 16 darbuotojų.

1951 m. gegužės mėn. Biblioteka persikėlė į tuometinės Vilniaus miesto 2-osios bibliotekos patalpas (Trakų g. 10), į vieną iš Vilniaus senamiesčio pastatų, kuriame pamažu buvo formuojami atskiri bibliotekos padaliniai.

1953 m. Biblioteka reorganizuota į Vilniaus viešąją biblioteką.

1955 m. Minint 100-ąsias Adomo Mickevičiaus mirties metines, bibliotekai suteikiamas šio poeto vardas.

1964 m. gruodžio mėn. Įsteigtas Vaikų literatūros skyrius, ilgą laiką veikęs Antakalnio g. 116.

1977 m. Vaikų literatūros skyrius įsikūrė greta esančiame pastate Trakų g. 12.

1978 m. Oficialiai įsteigtas Metodikos skyrius, nors profesinė pagalba regiono bibliotekoms buvo teikiama nuo pat bibliotekos įsteigimo pradžios.

1988 m. rugpjūčio mėn. Iškėlus gyventojus iš pastate buvusių butų, garsi Lenkijos restauravimo firma BUDIMEX pradėjo bibliotekos patalpų rekontrukcijos darbus.

1988 m. pab. ir 1989 m. vyko smarki „kova“ tarp paminklosaugininkų ir bibliotekos bei jos rėmėjų dėl rekonstrukcijos projekto ir bibliotekos patalpų ateities.

1990 m. kovo 11 dienos aktu Lietuvą paskelbus nepriklausoma Respublika, bibliotekai prasidėjo naujas veiklos etapas.

1991 m. gegužės mėn. BUDIMEX baigė bibliotekos pastato rekonstrukciją pagal gerokai pakoreguotą ankstesnį rekonstrukcijos projektą. Keli bibliotekos skyriai persikėlė į rekonstruotas patalpas.

Nuo 1992 m. biblioteka pradėjo gauti nemokamą respublikos privalomąjį egzempliorių.

1992 m. Iš esmės pertvarkyta bibliotekos organizacinė struktūra, sumažintas darbuotojų skaičius, panaikinti (Kraštotyros, TBA, Jaunimo) ir/ar sujungti kai kurie bibliotekos skyriai, kiek pakeista 1994 bei 1995 metais.

1993 m. sausio mėn. Biblioteka įsigijo pirmąjį kompiuterį.

1994 m. spalio 26 d. Atidaryta Austrų literatūros skaitykla.

1995 m. rugsėjo 1 d., įgyvendinant Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, biblioteka pavadinta Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka.

1998 m. spalio 1 d. Iškilmingai atidaryta Informacinė skaitykla. Čia įrengtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams, suteikiama galimybė už atitinkamą mokestį naudotis internetu. 2 kompiuterizuotos darbo vietos įrengtos ir Vaikų literatūros skyriuje.

1998 m. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su LNB dėl bibliotekos dalyvavimo kuriant Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinį katalogą.

1999 m. spalio 22 d. Atidaryta reprezentacinė bibliotekos salė Bendrojoje skaitykloje. Salė restauruota Lietuvos ir Austrijos lėšomis.

2000 m. lapkričio 10 d. Austrų literatūros skaityklos patalpose iškilmingai atidaryta Šveicarų literatūros skaitykla.

2000 m. lapkričio mėn. Išleistas leidinys „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai 50“.

2000 m. gruodžio 24 d. Iškilmingas bibliotekos 50-mečio minėjimas.

Nuo 2002 m. bibliotekoje kuriamas kompiuterinis katalogas (nuo 2004 m. juo gali naudotis visi lankytojai).

2002 m. gruodžio mėn. Bibliotekos administracija ir Metodikos skyrius persikėlė į naujai rekonstruotas patalpas.

2003 m. balandžio 25 d. Aktyviai dalyvauta pirmoje viešoje Lietuvos bibliotekininkų akcijoje prie Seimo rūmų. Akcijos organizatoriai – Lietuvos bibliotekininkų draugija (pirmininkas - bibliotekos direktorius P. Zurlys). Pagrindinis akcijos siekis – padidinti bibliotekininkų atlyginimus.

2004 m. kovo mėn. Priimtas Bibliotekų įstatymo papildymas, kuriame nurodoma, kad Lietuvos viešosios bibliotekos iš Kultūros ministerijos pereina atitinkamos apskrities priklausomybėn.

2004 m. lapkričio 17 d. Dalyvavimas visuotinėje Lietuvos bibliotekų protesto akcijoje dėl lėšų trūkumo fondams komplektuoti – „tylioji žvakučių“ akcija. Šalies bibliotekose penkioms minutėms buvo užgesinta šviesa ir uždegtos žvakutės bibliotekos skaityklose.

2004 m. liepos 1 d. Įsteigtas Informacinių technologijų skyrius.

2005 m. rugpūčio 23 d. Išleistas LR Kultūros ministro įsakymas dėl apskričių viešųjų bibliotekų steigėjo funkcijų iš Kultūros ministerijos perdavimo apskričių viršininkams.

2006 m. balandžio mėn. Pradėti bibliotekos pastatų rekonstrukcijos projektavimo darbai.

2007 m. sausio mėn. Keičiasi Bibliotekos steigėjas. Nuo šių metų Bibliotekos steigėjas – Vilniaus apskrities viršininkas.

2007 m. rugpjūčio mėn. Pradėti bibliotekos pastatų rekonstrukcijos darbai.

2010 m. Keičiasi Bibliotekos savininkas. Nuo liepos 1 d. Bibliotekos savininkas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

2012 m. vasario 1 d. visuomenei duris atvėrė naujas bibliotekos padalinys – Vilniaus žydų viešoji biblioteka. Įdiegta nauja bibliotekos organizacinė struktūra. Nuo 2022 metų Vilniaus žydų viešoji biblioteka  yra LNB dalis.

2015 m. vasario 9 d. Vaikų biblioteka sugrįžo į rekonstruotas patalpas.

2019 m. sausio 2 d. rekonstruota biblioteka atvėrė duris skaitytojams.

2020 metais biblioteka šventė 70-metį. Daugiau – ČIA.

2022 metais pradėtas nerekonstruotos bibliotekos dalies kapitalinis remontas.
 

Bibliotekos vadovai

Leonas Vildžiūnas 1950 m. rugsėjis
Petras Ciunis (1898-1971) 1950 m. spalis – 1964
Algimantas Lingė 1964 m. vasaris – 1971
Vytautas Rimša 1971 m. kovas – 1973
Liuda Pagirienė 1974 m. sausis – 1995
Alvyda Skuodytė 1995 m. sausis – 1996
Petras Zurlys 1996 m. gruodis – 2018 m.
Emilija Banionytė 2019 m. sausis –

 

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas