lt

Absoliuti dauguma lankytojų rekomenduotų mūsų biblioteką kitiems

Absoliuti dauguma lankytojų rekomenduotų mūsų biblioteką kitiems

2021 metų pabaigoje atliktas tyrimas „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimas paslaugomis“. Šio tyrimo rezultatai padėjo išsiaiškinti ir įvertinti bibliotekos stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius ir sužinoti jų nuomonę bibliotekoje teikiamų paslaugų atžvilgiu, tobulinti bibliotekos veiklą, identifikuoti pagrindinius veiksnius, apsunkinančius naudojimąsi biblioteka. Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausoje ir kviečiame susipažinti su tyrimo rezultatais.

Apklausoje dalyvavo 252 bibliotekos lankytojai. Respondentai atstovavo įvairias amžiaus grupes, iš kurių didžiausią dalį sudarė 30-39 metų ir 40-49 metų bibliotekos lankytojai. Formuojant bibliotekos lankytojų portretą galima teigti, kad didžiąją dalį bibliotekos skaitytojų sudaro 30-49 metų dirbančios moterys iš sostinės, turinčios aukštąjį išsilavinimą. Prie pastarųjų prisideda kitos tikslinės grupės: jaunimas (studentai) ir šiuo metu dėl įvairių priežasčių nedirbantys bibliotekos lankytojai (pensininkai, ieškantys darbo, esantys vaiko priežiūros atostogose). Dauguma respondentų yra nuolatiniai bibliotekos lankytojai ir naudojasi paslaugomis kartą per mėnesį (31%) arba kartą per keletis mėnesius (28%).

Apklausos rezultatai rodo, kad populiariausia paslauga yra vartotojų panaudai teikiamas bibliotekos knygų fondas. Dauguma apklausos dalyvių aktyviai naudojasi bibliotekos elektroninėmis paslaugomis (91,2%) ir bibliotekininkų teikiamomis konsultacijomis bei pagalba ieškant ir naudojantis informacija (90%). Daugiau nei pusė apklaustųjų lankosi bibliotekos kultūriniuose renginiuose, o kiek mažesnė dalis – skaito periodinius leidinius.

Bibliotekos veikla ir teikiamos paslaugos yra vertinamos palankiai. Absoliuti dauguma respondentų ketina lankytis bibliotekoje ateityje ir naudotis įvairiomis paslaugomis, be to yra linkę rekomenduoti ją kitiems. Itin palankiai įvertintos paslaugos, kurių kokybė susijusi su bibliotekos personalo profesionalumu bei kompetencijomis, bibliotekininko kontaktu su vartotojais. Pozityviai vertinamos bibliotekininkų teikiamos konsultacijos bei pagalba ieškant ir naudojantis informacija.

Apklausos dalyviai komentaruose pasisako už bibliotekos darbo laiko pailginimą. Bibliotekos elektroninės paslaugos (el. katalogas, duomenų bazės ir kt.) visiškai arba iš dalies tenkina 68,2 % apklaustųjų. 2021 metų antroje pusėje prasidėjęs LIBIS sistemos atnaujinimas ir duomenų perkėlimas sukėlė keblumų tiek bibliotekos darbuotojams, tiek skaitytojams. Techniniai trukdžiai turėjo įtakos įprastam skaitytojų aptarnavimui. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dažniausiai pateiktos pastabos dėl leidinių užsisakymo internetu. Teigiama, kad sudėtinga naudotis elektronine sistema, kyla itin daug keblumų norint užsakyti, rezervuoti norimą knygą arba pratęsti jos galiojimo terminą.

Dažniausiai respondentai naudojasi elektroniniu bibliotekos katalogu, domisi socialinių tinklų paskyrose skelbiama informacija bei lankosi bibliotekos sukurtose ir administruojamose svetainėse.

 Visą tyrimo ataskaitą skaitykite čia.

Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA