lt

Atraskite romantizmą: trys knygos pirmai pažinčiai

Atraskite romantizmą: trys knygos pirmai pažinčiai

Dažnai romantizmas siejamas su dailiais spalvotais peizažais ir gamtos vaizdiniais, meile ar gražiais poelgiais, lyriškomis ir dainingomis melodijų linijomis bei nepriklausomybės ir patriotizmo idėjomis. Romantizmo epocha išliko aktuali visais laikais ir šiandien mes kultūroje bei mene dažnai galime matyti šio periodo stilistinius atgarsius. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai šis laikotarpis aktualus dėl Adomo Mickevičiaus asmenybės, o šiais metais proga ypatinga – galime minėti  poeto 220–tąsias gimimo metines. Todėl visą biblioteką šiais metais gaubs romantizmo tematika, bus populiarinami romantizmo leidiniai, literatūra, muzika ir kitos meno rūšys. O kaip romantizmas atrodo šiandien galėsite pamatyti ketvirtąjame Skaitymo festivalyje, kuris vyks rugsėjo 7-8 dienomis!

Pirmasis leidinys, kantriai laukiantis skaitytojo, – Williamo Vaughano Romantizmas ir menas, kuriame pristatomos romantizmo epochos pagrindinės idėjos ir akcentuojamos literatūros, filosofijos, tapybos temos bei pabrėžiama jų suvokimo svarba: „<...> Tačiau vargu ar galima įvertinti kokį nors meno kūrinį, neatsižvelgiant į tai, kas glūdi už jo,  į tai, kas rūpėjo menininkui jį kuriant ir kokius lūkesčius jis turėjo pateisinti“.

Susipažinti su romantizmo idėjomis, pasigrožėti šio laikotarpio įvairių autorių nupieštais paveikslais kviečia meno kritikas Gérardas Legrandas knygoje Romantizmo epochos menas. Leidinyje pateikiamos ir kūrėjų citatos apie jų kūrybinę veiklą, o Casparas Davidas Friedrichas samprotavo: „Menas – tarpinė grandis, jungiantis gamtą ir žmogų. Pernelyg aukšta materija, kad ją galėtų suvokti minia. Kopija, padaryta žmogaus, silpniems žmonėms artimesnė, todėl kaip tik tuo galima paaiškinti šį (beje, labai dažnai) pasakymą: „Kopija man patinka labiau už gamtą (realybę). Dažnas, užuot sakęs, kad paveikslas gražus kaip pati gamta, teigia: „Gražu kaip paveiksle“. 

Romantizmas literatūroje, dailėje, muzikoje buvo ir yra mokslininkų nagrinėta bei konferencijų aptarta sritis. Pranešimų pagrindu sudaryta Giedrės Jankevičiūtės knyga Romantizmai po romantizmo puikiai atskleidžia šio periodo stilistikos įtakas ir problemas.

 

Taigi kviečiame kultūra, menu bei romantizmu besidominčius skaitytojus pavartyti anglų rašytojo Williamo Vaughano knygą Romantizmas ir menas bei Gérardo Legrando leidinį Romantizmo epochos menas, o akademinę auditoriją (studentus, dėstytojus, mokslininkus) patyrinėti mokslinės konferencijos pranešimų rinkinį Romantizmai po romantizmo.

Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA