Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ieškome trijų kolegų (-ių)!

Ieškome trijų kolegų (-ių)!

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka šiuo metu turi net tris darbo pasiūlymus, norintiems dirbti draugiškame kolektyve Vilniaus senamiestyje.

Vaikų biblioteka ieško išradingo ir vaikus mylinčio edukatoriaus!

Pareigybės pavadinimas: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnysis bibliotekininkas – edukatorius.

A2 lygio pareigybė, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 0,76.

Pareigybės paskirtis: organizuoti ir teikti paslaugas Vaikų bibliotekoje (toliau - VB), inicijuoti ir vykdyti edukacines fondo populiarinimo veiklas, kurti naujas edukacines priemones, teikti metodinę pagalbą Vilniaus ir Alytaus (toliau - Regionas) savivaldybių viešųjų bei mokyklų bibliotekų darbuotojams.

Darbo pobūdis:

 • Vesti edukacinius užsiėmimus ir ekskursijas VB bei Regione pagal planuojamą poreikį; rengti dokumentų, mobilias, virtualias, stendines ir kitas parodas.
 • Atsižvelgiant į VB lankytojų poreikį kurti naujus edukacinius užsiėmimus, pritaikytus tikslinėms grupėms.
 • Rengti edukacinių programų aprašus bei metodinę medžiagą Bibliotekoje nustatyta tvarka.
 • Inicijuoti ir organizuoti skaitymo skatinimo veiklas.
 • Konsultuoti ir aptarnauti skaitytojus pamainomis ir šeštadieniais pagal sudarytą darbo grafiką; atsakyti už aptarnavimo kokybę pagal savo kompetenciją; vykdyti VB skaitytojų registraciją, informuoti skaitytojus apie VB vykstančius renginius, projektus, įvykius, teikiamas paslaugas.
 • Inicijuoti ir (ar) dalyvauti rengiant, organizuojant ir (ar) įgyvendinant VB renginius, projektus.
 • Palaikyti komunikacinius ir profesinius ryšius su Bibliotekos bendruomenės nariais.
 • Dalintis profesiniais pasiekimais ir patyrimu su Skyriaus bei Regiono bibliotekų edukatoriais, prisidėti prie įvairių bibliotekos veiklų, projektų bei iniciatyvų.
 • Kartu su Grupės vadovu aptarti metinius lūkesčius, atsakyti už įvykdymą, nustatyta tvarka už juos atsiskaityti Skyriaus vadovui.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • užsienio kalba (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų) B1 lygiu.
 • Gebėjimas dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis informacijos paieškų sistemomis, išmanyti jų organizavimo principus, metodiką ir praktiką.

Privalumai: darbo patirtis ir (ar) savanorystė bibliotekoje arba kitoje kultūros ir meno įstaigoje.

CV ir motyvacinio laiško lauksime iki 2024-05-16. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Kontaktai:tel. (8 5) 262 5570, el. paštas: [email protected].


Informacinių išteklių skyrius ieško kolegos!

Kviečiame įsijungti į komandą, kurioje dera ilgametė patirtis ir jaunatviškas entuziazmas.

Pareigybės pavadinimas: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Informacinių išteklių skyrius ieško bibliotekininko (-ės) fondo dokumentų priežiūrai (pareigybės lygis B).

Pareiginė alga: pastoviosios dalies koeficientas – nuo 0,67.

Pareigybės paskirtis: Bibliotekos informacinių išteklių (fondo dokumentų) priežiūra.

Darbo pobūdis:

 • Darbas su bibliotekos fondo dokumentais (knygomis, periodika, natomis, atvirukais, žemėlapiais ir kitais), jų tvarkymas ir priežiūra.
 • Dalyvavimas viso bibliotekos fondo priežiūros procesuose (fondo patikra, dokumentų fizinės būklės įvertinimas, atranka smulkiam remontui ar pašalinimui iš bibliotekos fondo).
 • Paskirtos fondo dalies priežiūra.
 • Dokumentų parengimas saugojimui.
 • Darbas pamainomis ir šeštadieniais pagal sudarytą grafiką.

Reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar jam prilygintą specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų) A1 lygiu.

Privalumai:

 • Gebėjimas dirbti komandoje.
 • Patirtis dirbant su popieriaus dirbiniais (mokėjimas gaminti apsauginius aplankus ar dėžutes), atlikti smulkų knygos remontą.

CV ir motyvacinio laiško lauksime iki 2024-05-16. Konfidencialumą garantuojame. Kontaktai: tel. (8 5) 262 5570, el. paštas: [email protected].


Jeigu norite atsidurti smalsių ir žingeičių vaikų tarpe, kartu su jais mokytis ir pažinti vaikų literatūros pasaulį, šis darbas yra Jums. Skaitytojų aptarnavimo skyrius ieško kolegos (-ės) darbui su vaikais.

Pareigybės pavadinimas: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnysis bibliotekininkas – konsultantas darbui su vaikais.

A2 lygio pareigybė, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 0,76.

Pareigybės paskirtis:

 • teikti informacines paslaugas Vaikų bibliotekos lankytojams, organizuoti ir įgyvendinti fondų/kolelcijų/dokumentų/paslaugų populiarinimo priemones; teikti metodinę pagalbą Vilniaus ir Alytaus savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams. Darbo pobūdis:
 • konsultuoti ir teikti informaciją apie Vaikų bibliotekos išteklius ir paslaugas (mokyti skaitytojus naudotis fondais, elektroniniais katalogais, kompiuteriais, viešąja interneto prieiga, bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi Biblioteka taisyklėmis,
 • dalyvauti leidinių užsakymo, rezervavimo, registravimo, perregistravimo, TBA ir kitose su vaikų aptarnavimu susijusiuose veiklose) pamainomis ir šeštadieniais pagal sudarytą darbo grafiką;
 • bendradarbiauti su Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų (toliau – Regionas) darbuotojais, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programų rengime ir įgyvendinime;
 • kurti įvairias paslaugas ir produktus šeimoms, rengti virtualias, stendines, knygų ir kt. parodas, rekomenduojamos literatūros sąrašus, apžvalgas, straipsnius ir kt. priemones, organizuoti jų sklaidą Bibliotekoje ir Regione; įsijungti į renginių organizavimo, projektines, edukacinės ir kitas Skyriaus veiklas.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • užsienio kalba (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų) B1 lygiu;
 • dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, gebėti naudotis informacijos paieškų sistemomis, išmanyti jų organizavimo principus, metodiką ir praktiką.

 CV ir motyvacinio laiško lauksime iki 2024-05-17. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Kontaktai: tel. (8 5) 262 5570, el. paštas: [email protected].

 

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas