lt

Kviečiame dirbti bibliotekoje!

Kviečiame dirbti bibliotekoje!

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos skyrius ieško naujo komandos nario – vyriausiojo(-iosios) metodininko(-ės)-analitiko(-ės).

Pareigybės lygis – A1, pareiginės algos koeficientas: 7,32-8,04 (priklausomai nuo darbo patirties). Darbo sutartis neterminuota. Preliminari darbo pradžia: 2022 m. vasario mėn.

Darbo pobūdis – organizuoti ir vykdyti veiklą, užtikrinančią regiono viešųjų bibliotekų vystymo strategijų pagrindimą, metodinę, informacinę ir organizacinę pagalbą regiono savivaldybių bibliotekoms nustatant strategines vystymo kryptis ir organizuojant pokyčių vadybą.

Metodininkas(-ė) analitikas(-ė) analizuoja bibliotekos ir regiono viešųjų bibliotekų veiklos sąlygas, bibliotekų infrastruktūros, tinklų, išteklių ir paslaugų vystymo praktiką; dalyvauja rengiant bibliotekos veiklos strategiją regione ir regiono savivaldybių bei jų įsteigtų viešųjų bibliotekų politikos nuostatas; rengia regiono viešųjų bibliotekų veiklos strateginę analizę, teikia pasiūlymus regiono savivaldybių bibliotekų vadovams ir jų steigėjams viešųjų bibliotekų vystymo ir veiklos tobulinimo klausimais; analizuoja ir numato tarptautinio, regioninio ir tarpregioninio, institucinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes; dalyvauja rengiant regiono viešųjų bibliotekų veiklos vertinimo ir įsivertinimo metodikas; inicijuoja, koordinuoja, organizuoja ir atlieka tyrimus, susijusius su regiono bibliotekų veiklos sąlygų, bibliotekų tinklų ir paslaugų organizavimu; dalyvauja bibliotekos tiriamojoje veikloje.

Reikalavimai kandidatui(-ei): 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimą magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo bibliotekoje patirtį; 
 • būti susipažinus su LR įstatymų, teisės ir norminių aktų reikalavimais reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, darbo santykius, teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 
 • išmanyti bibliotekų veiklos organizavimo, valdymo ir administravimo teorinius ir metodinius principus; 
 • gebėti priimti savarankiškus sprendimus;
 • analizuoti, kritiškai vertinti informacijos ir komunikacijos veiklas profesinėje aplinkoje ir visuomenėje;
 • sisteminti ir analizuoti raidos visuomenėje šaltinių ir empirinius duomenis;
 • integruoti su bibliotekų valdymu susijusias žinias ir modeliuoti bei priimti bibliotekų veiklos organizavimo, vertinimo, paslaugų plėtros sprendimus;
 • vertinti ir prognozuoti bibliotekų vystymo politiką, bibliotekų veiklą pagal žinių visuomenės poreikius;
 • mokytis ir mokyti kitus; 
 • mokėti planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklą; 
 • naudotis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo technologijomis, prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos ir sąlygų;  
 • dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 
 • mokėti vieną užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbą B1 lygiu. 

Gyvenimo aprašymo (CV) ir trumpo motyvacinio laiško lauksime iki 2022 m. vasario 14 d. Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Danutė Blažuk, [email protected], (8 5) 262 55 70. Konfidencialumą garantuojame.

Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA