Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mickevičianos kolekcija prikeliama antram gyvenimui

Mickevičianos kolekcija prikeliama antram gyvenimui

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka renka ir kaupia Adomo Mickevičiaus kūrybos ir leidinių apie jo gyvenimą bei veiklą mnemoninę kolekciją – Mickevičianą. Kolekcija sudaryta iš daugiau kaip 1000 fizinių vienetų leidinių (nuo XIX a. pradžios), kurių didžioji dalis priskiriama kilnojamajam kultūros paveldui. Leidiniai kaupiami lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis, o kolekcijai svarbūs dokumentai gaunami dovanų, renkami šalies antikvariatuose, jų ieškoma Lietuvoje ir užsienyje.

Siekiant išsaugoti ir populiarinti kilnojamąsias kultūros vertybes nuo 2016 m. iki 2018 m. pabaigos vykdomas Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Mickevičianos kolekcijos dokumentų restauravimas, konservavimas ir aktualizavimas“, kurio metu vyksta atrinktų leidinių restauracija.

Peržiūrėjus bibliotekoje saugomą Mickevičianos kolekciją, buvo atrinkti 27 itin prastos bei kritiškos būklės unikalūs leidiniai, kuriuos būtina restauruoti ir konservuoti. Iš viso 2016-2018 metais bus konservuoti 62 leidiniai. Leidinių restauravimo darbus atlieka profesionalūs Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygrišiai-restauratoriai: Aušra Čiulabienė (chemikė-technologė), Ramunė Kleinovaitė-Gubanova,  Liliana Balanienė ir Judita Marcinkevičienė. Specialistės turi keliolikos metų patirtį XVIII-XX amžiaus dokumentų restauravimo srityje.

Adomo Mickevičiaus kūrybos ir biografijos leidinių kolekcija reikšminga tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu (ypač Vilniaus regionui), yra aktuali mokslininkams, akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei. 2016 metais restauruoti Adomo Mickevičiaus kūrybinį kelią pažymintys leidiniai: poema „Ponas Ta­das arba Paskutinis antpuolis Lietuvoje“ bei Lodzės literatūros istoriko ir rašytojo Liudviko Stoliaževičiaus (Ludwik Stolarzewicz) parengta išsami A. Mickevičiaus kūrinių bibliografija. Šiuo metu yra restauruojami trys skirtingų leidimų „Vėlinių“ egzemplioriai, versti iš lenkų į rusų ir lietuvių kalbas.

Mnemoninės Adomo Mickevičiaus kolekcijos leidinių būklė bus stabilizuojama, aktyvinami informacijos apie juos viešinimo procesai. Vykdant projektą planuojama ne tik restauruoti ir konservuoti, bet ir suskaitmeninti leidinius, juos pristatyti virtualioje A. Mickevičiaus kolekcijoje ir virtualioje elektroninio paveldo sistemoje (epaveldas.lt). Taip pat leidiniai bus eksponuojami nuolatinėje bibliotekos ekspozicijoje tam pritaikytoje erdvėje. Suskaitmenintų leidinių fragmentai bus pristatomi virtualiose parodose Adomo Mickevičiaus galerijoje adresu mickevicius.amb.lt.

Tikimasi, kad Mickevičianos kolekcijos aktualizavimas suteiks pradžią išsamesniems menotyriniams, istoriniams bei technologiniams tyrimams, kolekcijos populiarinimui specializuotų ir visuomeninių renginių metu, kultūros įstaigų komunikacijos kanaluose, socialiniuose tinkluose.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

       

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas