lt

Nuoširdus ačiū už ilgametį darbą

Nuoširdus ačiū už ilgametį darbą

Už ilgametį darbą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos labui padėkojome ir į pensiją išlydėjome Petra Zurlį. 

Petras Zurlys buvo bibliotekos direktoriumi 1996-2018 metais, paskutiniaisiais metais dirbo Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovu. Petro Zurlio nuopelnai Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai, o ir visos Lietuvos bibliotekoms yra nenuginčijami. 

2002-2004 ir 2008-2010 metais Petras Zurlys buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos vadovas. Tuo metu Lietuvos bibliotekų sektorius išgyveno ne pačius geriausius laikus. Kaip prisimena Petras Zurlys, vyko nuolatinė kova dėl nepakankamo bibliotekų finansavimo ir lėšų skyrimo spaudiniams įsigyti. Teko skelbti net „Bibliotekų skurdo akciją“. „Per dvi pirmininkavimo LBD kadencijas teko parengti ne vieną dešimtį raštų, rezoliucijų, kreipimųsi, reikalavimų. Ne visada sulaukdavome teigiamų atsakymų, tačiau neleidome nei partijoms, nei valdžiai užmiršti mūsų reikalų ir problemų“, – sakė Petras Zurlys (žurnalas „Tarp knygų" (2021 m., 4 nr.).

Bibliotekai vadovaujant Petrui Zurliui buvo pradėta Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos dalies pastato rekonstrukcija, kuri užtruko keliolika metų ir šiandien džiaugiamės priimdami skaitytojus autentišką Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų dvasią išlaikiusiuose ir modernias paslaugas teikiančiuose pastatuose.

Prisiminimai bei padėkos Petrui Zurliui skambėjo jam skirtoje „Prisiminimų popietėje“, į kurią atvyko LBD, apskričių viešųjų bibliotekų atstovai, Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų kolegos, buvę ir esami bendradarbiai iš Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos, bičiuliai.

„Nejučia prabėgo beveik dvidešimt penkeri metai, kai kartu su dauguma Jūsų dirbome, statėme, kūrėme ir puoselėjome mūsų Biblioteką. Išgyvenome daug nuostabių akimirkų. Kartu augome, klydome ir mokėmės. Išsinešiu pačius šilčiausius ir maloniausius prisiminimus. Ateina nauja karta, kuri tęsia tradicijas ir kuria naujas, daro nuostabius darbus ir toliau gražina šį nuostabų knygų rūmą“, – sakė atsisveikindamas Petras Zurlys. 

Dar kartą dėkojame kolegai Petrui Zurliui už nuveiktus darbus, lyderystę sunkiu metu ir nuoširdų dzūkišką humorą, kurio pasigesime. Linkime nuveikti dar daug prasmingų ir širdžiai mielų darbų.

Mindaugo Masaičio nuotraukų galerijoje – išklimingų išlydėtuvių akimirkos.

Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA