lt

Po gobelenistės Reginos Sipavičiūtės miniatiūrų parodos atidarymo

Po  gobelenistės  Reginos Sipavičiūtės miniatiūrų parodos atidarymo

Renginys „Mūsų mažoji tekstilė ir didelis tu“, organizuotas Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos (LUMA) Vilniaus II skyriaus drauge su Vilniaus A. Mickevičiaus biblioteka, tapo gražia Advento laukimo dovana jo dalyviams. 

Jų susirinko net gausiau, nei buvo planuota.  Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į gobelenistės, aplikacijų meistrės prof. R.Sipavičiūtės miniatiūrų parodos  pristatymą. Žiūrovai turėjo išskirtinę progą  ne tik pamatyti darbus, bet ir išgirsti autentišką autorės pasakojimą apie mūsų mažosios tekstilės motyvus.  R. Sipavičiūtė – Lietuvoje ir už jos ribų pripažintų, vertinamų tekstilės darbų kūrėja, turinti gausų dalyvavimo parodose kraitį, ilgametė Vilniaus Dailės akademijos profesorė, tekstilės katedros vedėja, įvairialypio tekstilės lauko, etnomeno žinovė ir sudėtingų tekstilės technologijų valdytoja.

Įvairove  ir subtilumu, šiuolaikišku skambesiu stebinančių  miniatiūrų autorė taip pat nuosekliai, metodiškai, aiškiai – kaip ir savo „kvadratėlių“  vyniojimo iš šilko, medvilnės ar vilnos siūlo procese – konstravo savo  pasakojimą klausytojams  – apie spalvas, kurios ateina iš savasties, o spalviniai deriniai – iš liaudies audinių pažinimo, apie ornamentiką, kurią diktuoja ne tik pasirinkta, bet ir įvaldyta technika, profesionalios žinios ir, kas ne mažiau svarbu, – dailininko fantazija. „Tam mažam kvadratėly telpa viskas, ką išmokau ir patyriau” – taupiai apibendrino parodos autorė. Ir imasi tęstinumo temos, padalindama susidomėjusiems savo studentų darbus, kuriuose interpretuojami pamatiniai tekstilės dalykai.

Renginio scenarijaus sumanytojos ir moderatorės  dr. Inos Dagytės Mituzienės komunikacine valia į salėje  besiklostančio įvykio – pokalbio apie modernaus nacionalumo  kvadratą – vienas po kito  buvo įterpti nauji temą papildantys akcentai – skambėjo integruojanti lietuviškus motyvus ar su jais gretinama kitų tautų autorių muzika, meistriškai atliekama pianisto Povilo Jaramino, jo taiklus komentaras, aidėjo įtaigus  leksikografės prof. Evaldos Jakaitienės žodis apie lietuvių kalbą ir visuomenės vyksmo procese jai natūraliai ar dirbtinai kylančius iššūkius.

Pokalbiui apie modernų nacionalumą  pamatinio kontūro suteikė psichologo prof. Gedimino Navaičio trumpa, bet taip pat nuosekliai „sudėliota“ kalba apie archetipus kaip struktūrinius kolektyvinės pasąmonės elementus, universalius elgesio modelius ir jų kaitą lemiančius faktorius. Apie šiuolaikinio mūsų žmogaus tipažą, malonumą fotografuoti  charakterį,  patirtį savo veiduose „nešančius“ žmones – pasisakė lumietė fotografė Alma Juzėnienė, trumpam atsitraukusi nuo aktyviai įdarbinto savo aparato.

 Viso renginio metu jautėsi rūpestinga bibliotekos kultūrinių renginių  organizatorės Rūtos Skorupskaitės ir jos komandos  pagalba – ji ne tik užtikrino  gerą renginiui svarbių medijų kokybę, bet ir svetingą aurą  Savo veiksmu ar žodžiu temos rutuliojimą papildė ir autorę su parodos atidarymu sveikinusieji – struktūrinių dalykų išmanymo virtuozas vitražistas Kostas Šatūnas, menotyrininkė prof. Aleksandra  Aleksandravičiūtė, filologė anglistė Eglė Šleinotienė, ekonomistė Birutė Purlienė ir kt. Renginiui numatytas laikas išseko drauge su paskutiniu renginio štrichu – bendra renginio kūrėjų  fotonuotrauka, kuriai subūrė Vilniaus II skyriaus pirmininkė Ieva de Sousa.

Po renginio pabiro  gausus atsiliepimų srautas. Dalinamės  viena kita žinute ir su jumis: „Labai ačiū labai už malonų susitikimą. Įdomiai, šiltai, muzikaliai, meniškai praėjo vakaras“ (Ona, notarė). „Mudvi su drauge Sigita išėjom nustebintos ir sužavėtos“ (Audronė, filologė anglistė). „Paroda įdėjo į širdį tarsi šokančias, besivejančias tekstilės miniatiūrų linijas, lyg atvėrė šimtus langelių į savasties gelmes. Muzikos akordai pripildė skambesio, moderatorės ir dalyvių mintys – prasmės. Visa tai viena banga aukštyn pakėlė mintį ir jausmus – ir dėl tos galybės dideliu galėjo pasijusti kiekvienas. Aš tai pajutau“ (Birutė, ekonomistė).

Prof. R.Sipavičiūtės miniatiūrų paroda laukia lankytojų iki gruodžio 10 d. Apsilankykite, pradžiugindami save ir parodos rengėjus.

Informaciją parengė Ieva de Sousa ir Ina Dagytė Mituzienė.

Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA