lt

Inteligentų tekstai. Nuo „Aušros“ iki „Sietyno“

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė

Inteligentų tekstai. Nuo „Aušros“ iki „Sietyno“

Monografijoje „Inteligentų tekstai. Nuo „Aušros“ iki „Sietyno“ nagrinėjami lietuvių inteligentų parašyti programiniai tekstai-manifestai, skirtingais laikotarpiais formavę moderniosios lietuvių kultūrinės tapatybės apibrėžtis. Paskelbti periodinėje kultūrinėje spaudoje, šie tekstai ženklino ne tik istorinių lūžių ir kultūrinės transformacijos momentus, kaitai pribrendusios visuomenės poreikius, bet ir modernybės įsiveržimo į kasdienybės nuobodulį dramą. Lietuvių tautinio atgimimo, kultūriniai ir intelektiniai sąjūdžiai susiformavo per įsiteisinimo diskursą, kuris apima reikšmingus socialinės tikrovės centrus, kalbėjimo apie juos būdus, stilių ir strategijas, keičiančias visuomenės socialinę struktūrą. Toks tapatumas, kai kultūrinė tapatybė suprantama ne kaip vieną kartą visiems laikams sukurta, o kaip procesas, kurio metu tampame tuo, kas esame, t. y. savo veiksmų rezultatu, numato naratyvą, kai į besikeičiantį gyvenimą žiūrima kaip į pasikartojančius ciklus. Taigi – krizes, slenksčius ir lūžius, kuriuose esama ne vien tik pergalių, bet ir praradimų, atveriančių galimybę mūsų sąmonėjimui ir savarankiškumui.

Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA