Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sėkmingas įtraukusis ugdymas

Sudarė: Alvyra Galkienė, Sud. Ona Monkevičienė

Sėkmingas įtraukusis ugdymas

Šioje studijoje analizuojami procesai „tektoniniame“ socioedukacinės tikrovės lūžyje, kai Covid-19 pandemijos sąlygomis ugdymo(si) ir tarpasmeninės mokytojų, mokinių bei jų tėvų sąveikos persikėlė į virtualią erdvę, provokuodamos iššūkius ir aktyvias jų sprendimo paieškas.

Atskleidžiami Lietuvos mokyklų ugdymo praktikose egzistuojantys barjerai, kurie trukdo mokiniams gerai jaustis mokykloje, visavertiškai dalyvauti mokymosi procesuose ir siekti optimalių, asmenines galimybes atitinkančių mokymosi rezultatų. Svarbiausia, šiame lūžyje identifikuoti ir knygoje analizuojami ugdymo tvarumą kritinėmis švietimo sąlygomis užtikrinantys veiksniai, kurie tampa veiksmingo įtraukaus ugdymo modeliavimo pagrindu ir įprastomis sąlygomis. Jų efektyvumą ir teigiamą poveikį visų mokinių pasiekimams nuotolinio ir kontaktinio mokymosi metu patvirtina tyrimo, vykdyto Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, rezultatai.

Leidinyje idėjų ugdymo praktikos vystymui suras mokytojai, studentai ir mokslininkai.

Išleido „Vytauto Didžiojo universiteto leidykla“.

Biblioteka visiems
AVBA
Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Skaitykis su knygomis
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas